Brand Stratégia

Odhalíme DNA
vašej značky

01.

Indície a hodnoty

Konštruktívnym dialógom vymedzíme kľúčové indície pre rozvoj hodnôt a imidžu značky.

02.

Situačná analýza

Analytickými postupmi a brainstormingom navrhneme hravé a zároveň profesionálne techniky prezentácie značky smerom k vybranej cieľovej skupine.

03.

Umiestnenie značky

Zberom dát z primárnych a sekundárnych zdrojov preskúmame umiestnenie značky v mysliach zákazníkov.

04.

Strategické ciele

Po analýze pristúpime ku konkrétnym riešeniam, aby sa ľudia do vašej značky zamilovali.

Dizajn a WebDevelopment

Dostaneme vás do
unikátnej formy

01.

Vizuálny Systém

Štruktúra vizuálnych prvkov sa viaže na tvorbu vizuálneho systému identity značky. Rozpoznateľné vizuálne elementy, ktoré priamo nadväzujú na jej ,,osobnostné‘‘ črty. My ich objavíme, vytvoríme a dáme im impulz, ktorý vychádza z príbehu vašej značky.

02.

Hi-fidelity prototype

Vytvoríme digitálny prototyp, ktorý sa stotožňuje s reálnym výstupom. Pomocou testovania ( QA ) následne overíme kompletnú funkčnosť samotného webu alebo aplikácie, sú to pre nás indície, ako dostať digitálnu platformu k užívateľskej dokonalosti.

03.

UI & UX

Umiestnime vizuálne prvky brandu do webového priestoru. Zažiaria nielen kvalitným dizajnom, ale aj prvotriednou funkčnosťou.

04.

Motion Design

Motion je súčasťou komunikácie značky nielen na webových platformách a sociálnych sieťach. Kvalitným spracovaním docielime silnú interaktivitu medzi užívateľom a prezentáciou vášho produktu alebo služby.

Brand Awarness a Komunikácia

Spojíme vás
so zákazníkom

01.

Cielime cieľavedomo

Strategicky zjednotíme vaše ciele a zosúladíme ich s rečou vašej značky.

02.

Umenie je komunikácia

Vyberieme jazyk a štýl, ktorému budú rozumieť vaši zákazníci a vyselektujeme nástroje s vyššou mierou efektivity smerodajné pre komunikáciu s vplyvnými partnermi a zákazníkmi.

03.

Kreatíva

Kreatívnym postojom pristúpime k reálnej tvorbe relevantného obsahu, s ohľadom na aktuálne trendy.

04.

Mediálny priestor

Včasným a správnym výberom konkrétnych médií dostaneme posolstvo práve k tým, ktorí vašu značku chcú spoznať.

Keď na branding príde, naša
pomoc sa vám zíde.