02. Logo Maskot

BeeWare

2020
BeeWare-logo

BeeWare je in-line hokejový tím, pre ktorý sme vytvorili názov, logo, sadu dresov a vlastný merch. Už samotný názov tímu BeeWare v sebe nesie posolstvo, že na včelu si treba dávať pozor.

Cieľom pri tvorbe logo maskota bolo zachovať prvky realizmu s minimálnym nádychom deformácie. Samotnej ilustrácii dominujú priame tvary, ktoré sú čiastočne zaoblené, pôsobia agresívne a zároveň elegantne.

Pri výbere typografie sme sa rozhodli použiť tučný rez písma, ktorý v kombinácii s ilustráciou vytvára súlad. Na dresoch logicky dominuje kombinácia žltej a čiernej farby a ako podklad do pozadia sme vložili grafický vzor, ktorého základ tvorí geometrický tvar hexagon (propolis).

Služby

  • Naming
  • Logo Maskot
  • Ilustrácia
  • Typografia
  • Dizajn dresov
  • Merch

Ostrý ako žihadlo, sladký ako med.

BeeWare-typografia-yellow
BeeWare-typografia-black
beeware-logo-typography
BeeWare-pazure
BeeWare-pazure-detail
BeeWare-logo-mascot-colors
BeeWare-logo-detail
beeware-logo-mascot
BeeWare-jersey-front
BeeWare-jersey-back
BeeWare-logo-yellow
BeeWare-logo-white
BeeWare-merch-shirt-yellow
BeeWare-merch-shirt-black
BeeWare-merch-shirt-white
BeeWare-merch-shirt-black-typography
BeeWare-merch-hoodie-front
BeeWare-merch-hoodie-back
BeeWare-logo-mascot

Ďalší Projekt